De kracht van een notariële akte

Wist je dat een authentieke notariële akte dezelfde kracht heeft als een vonnis? Dezelfde kracht? Wat moet ik met deze informatie denk je vast. Dat ga ik je uitleggen. Stel, je hebt een garagebedrijf en verkoopt voor een overeengekomen prijs van € 15.000 een auto. Bij het betalen van de koopsom word je net getroffen door een pinstoring. Vooruit, de koper ziet er betrouwbaar uit en woont bij je om de hoek. Je besluit de auto toch maar te leveren. De koper heeft je plechtig beloofd om morgen terug te komen. Je denkt nu vast en zeker; op voorhand leveren en pas achteraf betalen? Dat gebeurt mij nooit!

Dat is wat ik veel ondernemers hoor zeggen, maar het gebeurt vaker dan je denkt. De auto is geleverd en vervolgens is die aardige koper in geen velden of wegen meer te bekennen. Het frustreert je enorm en besluit daarom om een incassobureau in te schakelen. Met veel pijn en moeite krijgt het incassobureau contact met de koper. De koper blijkt echter andere prioriteiten te hebben. Het aankoopbedrag is er niet meer. Het lukt de koper simpelweg niet om in één keer € 15.000 op te hoesten. De koper wil betalen, maar dan wel in termijnen.

Je eerste reactie is waarschijnlijk dat je hier niet mee akkoord gaat. En dat mag ook, want een betalingsregeling is (nog) geen wettelijk plicht, het is een gunst. Dan maar naar de rechter denk je bij jezelf. Dit stem je af met het incassobureau die je vervolgens meldt dat je een voorschotnota krijgt voor het komende proces. Vermoedelijk ga je nu iets rationeler denken als je hoort dat je € 1200,00 moet voorschieten voor geld waar je al recht op hebt. Dat is heel frustrerend maar zo werkt het wel in de praktijk.

 Een gerechtelijke procedure is een geld- en tijdrovende aangelegenheid en de proceskosten moeten vaak worden voorgeschoten. Alleen het griffierecht bedraagt in dit geval € 996,00 en als de koper verweer gaat voeren, dan kan het zomaar 6 maanden duren voordat u een vonnis hebt.

In een dergelijke situatie kun je er ook voor kiezen om een betalingsregeling in de vorm van een authentieke notariële te gieten. Een authentieke notariële akte is een akte die door een notaris wordt opgesteld. De kosten voor het opstellen van een notariële akte zijn in verhouding tot een gerechtelijke procedure relatief laag en binnen een week kan de akte zijn opgesteld en ondertekend.

Mocht de koper zich niet aan de betalingsregeling houden, dan kun je uiteindelijk net als met een vonnis overgaan tot beslaglegging. Kortom, een notariële akte heeft dezelfde kracht als vonnis. Een oplossing waar beide partijen profijt van hebben.

Hieronder volgen enkele aandachtspunten.

– Uit de akte moet duidelijk blijken hoeveel er moet worden voldaan (hoofdsom en rente) en hoe de betaling moet plaatsvinden.

– Uit de akte moet duidelijk blijken wat de gevolgen zijn van wanbetaling en wanneer de schuldenaar in verzuim is.

– Uit de akte moet duidelijk blijken wie de kosten voor rekening neemt. Dit geldt voor zowel de kosten voor het opmaken van de akte, als de kosten voor de tenuitvoerlegging van de akte.

 Wil je meer over informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op.