Gerechtelijke Procedure

Introductie

Gerechtelijke Procedure

In sommige gevallen lukt het ons helaas ook niet om een betaling rond te krijgen. Of uw debiteur komt de afspraken niet volledig na. U komt dan voor een vervelende keuze te staan: gaat u procederen? Zo’n keuze is enorm lastig als u er alleen voor staat. Maar ook bij deze keuze maken wij het u graag gemakkelijker.

Mocht u besluiten om te procederen, dan kunt u rekenen op onze bijstand. Wij voeren de procedure voor u zodat u uiteindelijk krijgt waar u recht op heeft

Concepts of legal services: The lawyer provides legal documents for his clients.

Als echt niks anders meer werkt

Gerechtelijke procedure als laatste redmiddel

Wij benaderen uw debiteur altijd eerst vriendelijk en met alle digitale middelen die er zijn. Als het nodig is, brengen wij zelfs een huisbezoek. Zo weten we zeker dat er echt geen andere oplossing is dan een dagvaarding uit te brengen en een gerechtelijke procedure te starten. Dit is het laatste middel dat wij inzetten als de klant niet betaalt en er nog geen faillissement is uitgesproken. Dit is echter wel een lang traject en we doen er alles aan om het te voorkomen.

Bewezen effectief

Betaalbaar

Moderne Communicatiemiddelen

Laagdrempelig

Symbols of law - scale, hammer and Themis

Een korte uitleg

Wat is een gerechtelijke incasso

Een gerechtelijke incasso is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank waarin betaling van uw vordering wordt gevorderd van uw debiteur. De debiteur wordt gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. In sommige gevallen is alleen het uitbrengen van de dagvaarding al voldoende om de debiteur over te laten gaan tot betaling. Blijft de betaling nog steeds uit, dan beslist de rechter. Als de rechter uitspraak heeft gedaan, dan volgt het vonnis. Zo kan er bijvoorbeeld op de volgende zaken van de debiteur beslag gelegd worden:

  • Onroerende zaken, bijvoorbeeld een huis
  • Banktegoeden, het inkomen
  • Roerende zaken, zoals een auto

Uit de opbrengsten van deze beslagen kan uw vordering worden betaald.

Gerechtelijke procedure

Hoe lang duurt dit precies?

Hoe lang de gerechtelijke procedure duurt, hangt af van of uw debiteur wel of geen verweer voert.

Bij geen verweer

Voert uw debiteur geen verweer, dan is het verstekvonnis meestal na enkele weken al beschikbaar. Bij geen verweer vindt de gerechtelijke incasso geheel schriftelijk plaats. Fair Collect kan de procedure dan zelfstandig voor u afhandelen. Er is geen bemoeienis van uw kant nodig, zodat de gerechtelijke incasso u verder geen tijd kost.

Bij verweer

Voert uw debiteur wel verweer, dan proberen wij alsnog de gerechtelijke procedure zoveel mogelijk schriftelijk voort te zetten. Maar het kan ook zijn dat er een zogenaamde mondelinge behandeling plaatsvindt. Bij een mondelinge behandeling raden wij aan dat er namens u iemand aanwezig kan zijn die alle ins en outs weet over uw zaak.

Als uw debiteur verweer voert, dan duurt een gerechtelijke incasso langer. De precieze duur hangt vooral af van het verloop. Het kan bijvoorbeeld langer duren als:

  • Er meerdere schriftelijke rondes nodig zijn
  • Er getuigen gehoord moeten worden
  • De betreffende rechtbank een achterstand heeft, zodat het vonnis (een paar keer) wordt uitgesteld
Judge Hammer Gavel Bid Auction

Neem contact op

Meer informatie en contact

Nogmaals, wij proberen eerst op alle andere mogelijke manieren de betaling van uw debiteur aan u rond te krijgen. Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij een gerechtelijke procedure starten. Wilt u eerst meer informatie over onze diensten? Kijk dan voor alle gegevens op onze contactpagina.