klachtenregeling

Klachten

Het invorderen van onbetaalde facturen is een specialistische klus. De medewerkers van Fair Collect spannen zich iedere dag in om dit zo goed mogelijk te doen. Het kan echter voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent en een klacht heeft. Die klacht wilt u bij ons kenbaar maken. Hieronder vindt u onze klachtenregeling.

Het doel van de klachtenregeling is uw klacht gestructureerd te ontvangen en naar tevredenheid af te handelen.

Hoe dient u een klacht in?

Als u een klacht wilt indienen dient u dit schriftelijk of per e-mail te doen. In uw schriftelijke klacht vermeld u de volgende gegevens.

Uw dossiernummer
Uw bedrijfsnaam
Uw volledige voor en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw E-mailadres
Eventuele Bijlagen
Omschrijving van uw klacht

Dien uw klacht digitaal in

Indien u een klacht per e-mail wilt indienen, dan stuurt u uw klacht naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Formuleer uw klacht helder en beknopt. Dit bevordert een snelle afhandeling.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

Als wij uw klacht hebben ontvangen, dan ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht. Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna. In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is afgewezen, dan motiveren wij waarom de klacht is afgewezen. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan kunt u zich wenden tot de SVI (www.svi.nl). U kunt pas bij het SVI terecht nadat uw klacht bij Fair Collect is uitbehandeld. Tot slot registreren wij uw klacht en de afwikkeling daarvan.