Verhaalsonderzoek

Introductie

Verhaalsonderzoek

Is het überhaupt zinvol om een gerechtelijke procedure te starten? Want u kunt uw gelijk krijgen, maar dan moet u uw gelijk ook wel echt kunnen halen. Daarom is het mogelijk om eerst een verhaalsonderzoek te laten doen.

Hiermee brengen wij in kaart welke mogelijkheden er zijn om uw vordering snel te kunnen incasseren. Wij onderzoeken onder andere of uw debiteur een huis, inboedel, bankrekeningen, voertuigen of ander vermogen heeft. Dit kan helpen om de keuze of u wel of niet wilt gaan procederen makkelijker te maken.

Businesswoman working on a report or questionnaire

Waarom verhaalsonderzoek van Faircollect

Doelgericht

Betaalbaar

Snel

Op ieder gewenst moment

Betrouwbare Informatie

Snel

Businessman reading annual report

Een korte uitleg

Wat is een verhaalsonderzoek

Met een verhaalsonderzoek krijgt u inzicht in de aanwezige bezittingen van uw debiteur. We checken dus eigenlijk de “verhaalspositie” van uw debiteur. De resultaten van dit verhaalsonderzoek tonen aan wat de verhaalbaarheid van uw openstaande vordering is. Toont het verhaalsonderzoek bijvoorbeeld aan dat de kans klein is dat uw openstaande incasso verhaald kan worden op uw debiteur (al dan niet aan de hand van een gerechtelijke procedure), dan kan u dit een hoop juridische kosten schelen. Er komen immers – helaas – een hoop kosten kijken bij een gerechtelijke procedure en dan wilt u wel weten of er iets te verhalen is.

Aan de andere kant kan een verhaalsonderzoek ook aantonen dat het wel verstandig is om uw openstaande vordering via de juridische weg te verhalen op de betreffende debiteur. Bovendien biedt ons verhaalsonderzoek ook bruikbare informatie bij een eventuele beslaglegging.

Maatwerk

Wanneer kiest u voor een verhaalsonderzoek

Er zijn twee situaties waarbij u kunt kiezen om een verhaalsonderzoek door Fair Collect te laten uitvoeren:

Situatie 1

U heeft een vordering op een debiteur. Voordat u besluit om een juridische procedure te starten kunt u een verhaalsonderzoek laten doen

Situatie 2

U bent al door de rechter in het gelijk gesteld, maar de betrokken deurwaarder geeft aan dat er “niets te halen” valt. Met een onafhankelijk verhaalsonderzoek kunnen wij mogelijk alsnog eventuele bezittingen aan het licht

Verhaalsonderzoek Uitbesteden

Waar bestaat verhaalsonderzoek uit

Fair Collect doet er altijd eerst alles aan om de betaling zo snel mogelijk te laten voldoen door uw debiteur. Wij doen dit met een vriendelijke benadering en alle nodige digitale en innovatieve middelen. Als wij eruit komen dat er echt geen andere mogelijkheid is dan een gerechtelijke incassoprocedure maar u twijfelt nog, dan is een verhaalsonderzoek altijd mogelijk. In een verhaalsonderzoek van Fair Collect wordt onder andere getracht te onderzoeken:

  • Waar uw debiteur staat ingeschreven (GBA) en wie er nog meer op dit adres staat ingeschreven
  • Of uw debiteur gehuwd, samenwonend of alleenstaand is
  • Welke onroerende goederen er op naam van uw debiteur staan
  • Waar uw debiteur inkomsten uit genereert. Denk hierbij aan een uitkering of arbeidsbetrekking
  • Of er andere vormen van vermogen van uw debiteur bekend zijn. Denk hierbij aan een boot, banksaldi etc.
  • Mobiele telefoonnummers en eventueel andere e-mailadressen van uw debiteur
  • Of uw debiteur schulden en/of beslagleggingen heeft
  • Of uw debiteur al eerder is geregistreerd als wanbetaler
Office workplace table with reports

Neem Contact Op

Contact en meer Informatie

Meer informatie over het verhaalsonderzoek en wat Fair Collect hierin voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.