Verjaring van facturen

Onlangs belandde ik onbewust op LinkedIn in een discussie over verjaring. Een concullega had een actie geplaatst op LinkedIn om nieuwe klanten te werven. Daarop reageerde mogelijk een potentiële klant met een vraag over de verjaringstermijn van facturen. De betreffende concullega antwoordde dat de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt. Ik las dit en kwam tot de conclusie dat die beste concullega een onvolledig antwoord gaf en zodoende reageerde ik daarop. Ik gaf aan dat er wel onderscheid gemaakt moet worden met een consumentenkoop. Die verjaringstermijn kan immers 2 jaar zijn.

Vervolgens reageert daar een zelfbenoemde “ervaren” adviseur op dat mijn antwoord niet klopt en adviseert hij de betreffende concullega dat uit praktische overweging beter 5 jaar aangehouden kan worden. U kunt zich wellicht nu nog niet voorstellen wat dat betekent indien de concullega het advies opvolgt en wat voor consequenties dat in de praktijk kan hebben. Ik hoop dat u zich na het lezen van dit blog er wel een voorstelling van kunt maken.

Omdat ik ooit een keer wilde beginnen met bloggen vond ik dit een geschikt moment en een geschikt onderwerp om daar mijn eerste blog over te schrijven. Ik richt mij specifiek op de verjaringstermijnen die in Nederland gelden. In het buitenland kent men mogelijk andere verjaringstermijnen.

Magnifying glass on a legal contract

Verjaringstermijn

Onbetaalde facturen kunnen niet eeuwig worden opgeëist. De gedachten hierachter is dat het na verloop van tijd lastig is om de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst te achterhalen. Contracten worden vaak na een aantal jaren weggegooid of raken zoek. Daarnaast wilde de wetgevers destijds schuldenaren beschermen tegen vorderingen die zij niet meer hoefde te verwachten.

Onderscheid tussen consumenten en bedrijven

De algemene verjaringstermijn bedraagt 20 jaar. Als die termijn is verstreken kunt u geen betaling meer afdwingen via de rechter. In de juridische wereld noemt men dat een natuurlijke verbintenis, een verbintenis die rechtens niet meer afdwingbaar is.

De wetgever heeft voor deze algemene termijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Doet u zaken met een bedrijf dan is de verjaringstermijn van uw factuur 5 jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Een factuur is opeisbaar nadat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Zakelijke partijen genieten meer juridische vrijheid en mogen daarom bij overeenkomst afwijken van de 5 jarige verjaringstermijn.

Indien u te maken heeft met consumentenkoop dan dient u eerst onderscheid te maken tussen producten of diensten die u verkoopt. Verkoopt u bijvoorbeeld witgoed (droger/wasmachine) dan verkoopt u een product. In dat geval bedraagt de verjaringstermijn 2 jaar. Verkoopt u een dienst bijvoorbeeld een verzekering of een geldlening, dan bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar. Houdt u er rekening mee dat de consumentenverkoop van een dienst in een samenhang met een product mogelijk de verkorte verjaringstermijn (2 jaar) oplevert. Een dergelijke situatie kan zich voordoen bij de verkoop van een auto en een financiering ten behoeve van die auto.

Wat kan ik doen om verjaring te voorkomen?

De wetgever heeft een mogelijkheid om de verjaring opnieuw in te laten gaan. Dat wordt stuiting genoemd. U stuit de vordering door een schriftelijk en ondubbelzinnige mededeling aan de schuldenaar dat u uw recht op nakoming voorbehoud. Hier schuilt wel een gevaar in indien uw schuldenaar ontkent de schriftelijke verklaring te hebben ontvangen. Het ligt het dan op uw weg om te bewijzen dat de schuldenaar de schriftelijke verklaring wel heeft ontvangen. Dat is een lastige opgave als u de mededeling niet per aangetekende post verstuurd. In mijn optiek is de beste oplossing om de schriftelijke mededeling te laten overhandigen aan de schuldenaar door een deurwaarder. Een deurwaarder is een door de kroon benoemde ambtenaar wiens verklaring zwaar weegt in een mogelijke procedure.

 Tips:

* Een standaard aanmaning is mogelijk geen stuitingshandeling. Zorgt u er daarom voor dat u ondubbelzinnig mededeling doet.

* Een deelbetaling schort de verjaringstermijn mogelijk niet op. Houdt u hier dus rekening mee.

* Laat een stuitingshandeling altijd door een deurwaarder verrichten. Zo heeft u meer zekerheid dat de mededeling de schuldenaar heeft bereikt.

* Bij een business tot business overeenkomst zijn mogelijk ook de algemene voorwaarden van de tegenpartij van toepassing. Leest u deze algemene voorwaarden goed door. Er mag namelijk van de wettelijke verjaringstermijn worden afgeweken.