Diensten van Fair Collect

– Incasso
– Verhaalsonderzoek
– Rechtsbijstand

Incasso

Vervelend als u wél diensten of artikelen geleverd heeft, maar niet uitbetaald heeft gekregen. In dat geval maken wij van uw probleem onze uitdaging. We benaderen uw debiteur en brengen in kaart wat de reden is van het niet betalen. De uitkomsten daarvan koppelen we aan u terug. Daarnaast intensiveren we de bemiddeling door samen met u én uw debiteur te zoeken naar een oplossing. En hebben we die oplossing gevonden, dan bewaken we de afspraken. U zult zien dat dit in de meeste gevallen lukt en dat niet alleen u, maar ook uw debiteur tevreden terug kijkt op onze bemoeienis.

Gerechtelijk

In sommige gevallen lukt het ook ons niet om een betaling te krijgen. Of worden de afspraken niet volledig nagekomen. U komt dan voor een vervelende keuze te staan: gaat u procederen? Die keuze is lastig als u er alleen voor staat. Maar ook deze vervelende keuze kunnen we iets makkelijker maken. Mocht u besluiten om te procederen, dan kunt u rekenen op onze bijstand. Wij kunnen de procedure voor u voeren en u zo helpen om te krijgen waar u simpelweg recht op heeft.

Verhaalsonderzoek

Soms wilt u vooraf weten of het zinvol is om een procedure te starten. Want u kunt wel gelijk krijgen, maar dan moet u natuurlijk ook uw gelijk wel kunnen halen. In een verhaals-onderzoek brengen wij in kaart welke mogelijkheden er zijn om uw vordering te incasseren. Zo onderzoeken we of uw debiteur een huis, inboedel, bankrekeningen, voertuigen of ander vermogen heeft. Dat maakt de keuze om te procederen misschien iets makkelijker.

Rechtsbijstand

Heeft u uw vordering niet ter incasso bij ons aangeboden, maar heeft u wel juridisch advies nodig of bijstand tijdens een procedure? Geen enkel probleem! Bij Faircollect kunt u tegen een scherp tarief juridische bijstand krijgen. Of dit nu een advies is of het bijstand tijdens een procedure, wij kunnen het allemaal. En wilt u na het halen van een vonnis de incasso elders onderbrengen? Dan sluiten we uw dossier na de gevraagde bijstand en danken we u beleefd voor de opdracht. Niets moet, alles mag!