Meer over Fair Collect

 • Moderne communicatie middelen
 • Digitaal benaderen van uw debiteur
 • Een late betaling hoeft geen slechte klant te zijn

Onze naam zegt het al. Wij geloven in het u op een rechtvaardige manier geven waar u recht op heeft. We hebben oog voor alle belangen en combineren juridische kennis met hoge ethische maatstaven en een moderne manier van communiceren. Zo zorgen we ervoor dat u dit uw investering dubbel en dwars waard vindt.

Wij geloven niet in no cure no pay. In plaats daarvan zorgen we ervoor dat u aan het eind van elke succesvolle incasso kunt zeggen dat het uw investering waard was. Hoe we dat doen? Door continu mee te bewegen met de bewegingen in onze maatschappij. Door de belangen van alle partijen af te wegen. Door mee te gaan met onze tijd. Zo is het digitaal benaderen van uw debiteur geen enkel probleem. Dit kunnen we ook in de avonduren doen als u of uw debiteur dat prettiger vindt. Ook leggen wij huisbezoeken af om er zeker van te zijn dat er écht geen andere oplossing als we moeten procederen. Waarom we dat doen? Omdat wij erin geloven dat een te late betaling geen slechte klant hoeft te zijn. Wij zorgen ervoor dat u zaken kunt blijven doen.

Visie

Wij hebben de overtuiging dat ons bestaansrecht gerechtvaardigd wordt door te denken vanuit klantbelang en de schuldenproblematiek in de maatschappij. Onze dienstverlening moet daarop aansluiten. Begrijpelijkheid en eenvoud gecombineerd met efficiënte bedrijfsprocessen, maatwerk en een vriendelijke benadering zijn daarbij essentieel. Klanten kunnen er van overtuigd zijn dat hun vordering in handen is van een incassopartner die laagdrempelig, sociaal verantwoord werkt en erop toeziet dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Dit is in belang voor zowel de opdrachtgever als de klant van de opdrachtgever. Een incassopartner die luistert, meedenkt en via diverse kanalen ook buiten de reguliere kantoortijden bereikbaar is.

Missie

Fair Collect is een incasso bemiddelaar die zich inzet voor de belangen van de betrokken stakeholders. Vanuit sociaal oogpunt streeft Fair Collect er naar om de kosten voor de stakeholders zoveel mogelijk te beperken en een oplossing te zoeken waar zij zich in kunnen vinden. Kortom, een oplossing die past binnen de draagkracht van de schuldenaar en waar ook de opdrachtgever mee tevreden is. Vanuit dat perspectief tracht Fair Collect een belangrijke positie te creëren in de incassobranche.

Kernwaarden

 • sociaal
 • transparant
 • vooruitstrevend
 • innovatief
 • professionaliteit
 • oplossingsgericht
 • laagdrempelig
 • flexibel
 • hoog scoringspercentage